Parlamentul dorește să garanteze „dreptul de a se deconecta”

Parlamentul dorește să protejeze dreptul fundamental al angajaților de a se deconecta de la lucru și de a nu se ocupa de sarcini de serviciu în afara orelor de muncă.

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210121STO96103/parlamentul-doreste-sa-garanteze-dreptul-de-a-se-deconecta