Europa de mâine: UE deschide drumul pentru Conferința privind viitorul Europei

Președinții Parlamentului European, al Comisiei și al Consiliului UE au semnat declarația comună asupra Conferinței privind Viitorul Europei.

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20210304STO99236/europa-de-maine-ue-deschide-drumul-pentru-conferinta-privind-viitorul-europei