InvestEU: un program al UE pentru stimularea investițiilor

InvestEU continuă eforturile de creștere a investițiilor în Europa, susținere pentru redresare și pregătirea economiei pentru viitor.

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20210225STO98708/investeu-un-program-al-ue-pentru-stimularea-investitiilor