Să înțelegem impactul Covid-19 asupra femeilor (infografic)


Aflați din infografice cum au crescut inegațitățile de gen în UE pe timpul pandemiei.

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210225STO98702/sa-intelegem-impactul-covid-19-asupra-femeilor-infografic