Radicalizarea în UE: ce este și cum poate fi prevenită?

Radicalizarea nu este un fenomen nou, dar reprezintă o provocare tot mai mare, noile tehnologii și polarizarea crescândă a societății transformând-o într-o amenințare serioasă în întreaga UE.

Mai multe informații: https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20210121STO96105/radicalizarea-in-ue-ce-este-si-cum-poate-fi-prevenita