Ajutoare de stat: Comisia extinde durata și sfera cadrului temporar pentru a sprijini economia în contextul pandemiei de coronavirus

Comisia Europeană a decis să prelungească până la 31 decembrie 2021 cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat adoptat la 19 martie 2020 pentru a sprijini economia în contextul pandemiei. Comisia a decis, de asemenea, să extindă sfera de aplicare a cadrului temporar prin majorarea plafoanelor stabilite în acesta și prin posibilitatea ca, până la sfârșitul anului viitor, anumite instrumente rambursabile să poată fi convertite în granturi directe.

 

Mai multe informații:

 

https://ec.europa.eu/romania/news/20210128_extindere_durata_cadru_temporar_ajutor_stat_ro