„Dreptul de a se deconecta” trebuie să devină un drept fundamental la nivelul UE

  • Obiceiul de a fi mereu conectați duce la un risc crescut de depresie, anxietate și epuizare profesională (burnout)
  • Viitoarea legislație a Uniunii va defini cerințele minime pentru munca la distanță
  • Nu vor exista repercusiuni negative pentru lucrătorii care-și exercită „dreptul de a se deconecta”

 

 

PE cere un act legislativ al Uniunii care să garanteze lucrătorilor dreptul de a se deconecta digital de la lucru fără repercusiuni negative.

 

 

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210114IPR95618/dreptul-de-a-se-deconecta-trebuie-sa-devina-un-drept-fundamental-in-ue