Programul Erasmus+

 

 

Centrul EUROPE DIRECT Vâlcea din Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” vă informează: în anul 2019, Programul Erasmus+ a oferit unui număr de peste 940.000 de studenți la nivel internațional oportunitatea de a studia la o facultate din străinătate. De asemenea, 111.000 de organizații au beneficiat de o finanțare oferită de Erasmus+

Peste 444.000 de studenți și stagiari au studiat în străinătate și peste 174.000 de tineri au beneficiat de o finanțare oferită de Erasmus+

 

Mai multe informații:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/30af2b54-3f4d-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en?fbclid=IwAR3cnnKvr-XMJKOu1MqFTJLMT72nikYvSZBVN6J3m0d_SmjZOarZv8hcbMo

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_ro