PE: mecanismul statului de drept se aplică fără întârziere de la 1 ianuarie

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201215IPR94024/pe-mecanismul-statului-de-drept-se-aplica-fara-intarziere-de-la-1-ianuarie