O Uniune a securității: Agenda privind combaterea terorismului și un Europol mai puternic pentru a spori reziliența UE

Ieri, 9 decembrie, Comisia a prezintat o nouă Agendă privind combaterea terorismului, care îi va permite UE să intensifice lupta împotriva terorismului și să-și consolideze reziliența la amenințările teroriste. Agenda se bazează pe activitatea desfășurată în ultimii ani și urmărește să sprijine statele membre să anticipeze, să prevină, să protejeze și să răspundă mai bine amenințării teroriste. Prin mandatul revizuit propus azi, Europol, agenția UE pentru cooperare în materie de aplicare a legii, va oferi un sprijin operațional mai bun pentru anchetele efectuate de statele membre.

 

Măsuri de anticipare, prevenire, protecție și răspuns

Recentul val de atacuri de pe teritoriul european a fost un semnal de alarmă cu privire la faptul că terorismul rămâne un pericol real și actual. Pe măsură ce această amenințare evoluează, trebuie să evolueze și cooperarea noastră ce vizează contracararea ei.

Agenda privind combaterea terorismului vizează:

  • Identificarea vulnerabilităților și consolidarea capacității de anticipare a amenințărilor
  • Prevenirea atacurilor prin combaterea radicalizării
  • Promovarea securității de la stadiul conceperii politicii în acest domeniu și reducerea vulnerabilităților pentru a proteja orașele și cetățenii
  • Consolidarea sprijinului operațional, a urmăririi penale și a drepturilor victimelor pentru a răspunde mai bine atacurilor

Un mandat mai puternic pentru Europol

Comisia a propus ieri consolidarea mandatului Europol, agenția UE pentru cooperare în materie de aplicare a legii. Având în vedere faptul că teroriștii abuzează adesea de serviciile oferite de societățile private pentru a recruta adepți, a planifica atacuri și a disemina propagandă care incită la noi atacuri, mandatul revizuit va ajuta Europol să coopereze în mod eficace cu sectorul privat și să transmită dovezi relevante statelor membre. De exemplu, Europol va putea acționa ca punct focal în cazul în care nu este clar care stat membru are jurisdicție.

Detalii în comunicatul de presă.

 

https://ec.europa.eu/romania/news/20201209_uniune_a_securitatii_ro