Libertatea presei: PE îngrijorat de atacurile asupra criticilor și pluralismului

Parlamentul este profund îngrijorat de situația libertății mass-mediei în Uniune și denunță violențele, hărțuirea și presiunile cu care se confruntă jurnaliștii.

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201120IPR92117/