Consumatorii din UE vor putea în curând să își apere drepturile în mod colectiv

Parlamentul a aprobat o nouă lege care va permite grupurilor de consumatori să lanseze împreună acțiuni colective în UE.

 

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201120IPR92116/