Starea Uniunii: Comisia adoptă Orientările revizuite privind ajutoarele de stat din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii

În conformitate cu Pactul verde european și cu obiectivul UE de a deveni prima economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050, Comisia a adoptat in data de 21 septembrie o versiune revizuită a Orientărilor privind ajutoarele de stat din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii după 2021 („Orientările privind ETS”). Acestea vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2021, odată cu începerea noii perioade de comercializare din cadrul ETS, și vor înlocui orientările anterioare, adoptate în 2012.

 

În acest context, Orientările revizuite privind ETS:

  1. vor direcționa ajutoarele numai către sectoarele expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte ridicate ale emisiilor și a expunerii semnificative a acestora la comerțul internaț
  2. vor asigura o rată de compensare stabilăde 75 % în noua perioadă (redusă de la 85 %, cât era la începutul perioadei anterioare de comercializare din cadrul ETS) și vor exclude compensațiile pentru tehnologiile ineficiente, pentru a stimula în continuare întreprinderile să fie eficiente din punct de vedere energetic, și
  3. vor condiționa acordarea compensării de depunereade către întreprinderile în cauză a unor eforturi suplimentare de decarbonizare, cum ar fi respectarea recomandărilor efectuate în urma auditului privind eficiența lor energetică.

 

Detalii în comunicatul de presă.

 

https://ec.europa.eu/romania/news/20200921_certificate_emisii_ro