Parlamentul cere sprijinirea regiunilor pentru a garanta succesul tranziției energetice

Eurodeputații sunt gata să înceapă negocierile cu Consiliul pentru a adapta Fondul pentru o tranziție justă astfel încât să ajute la atenuarea impactului social al economiei verzi.

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200910IPR86816/pe-cere-sprijinirea-regiunilor-pentru-a-garanta-succesul-tranzitiei-energetice