Comisia anunță acțiuni menite să asigure o aprovizionare cu materii prime mai sigură și mai durabilă a Europei

 

Astăzi, 14 septembrie, Comisia prezintă un plan de acțiune privind materiile prime critice lista din 2020 a materiilor prime critice și un studiu prospectiv privind materiile prime critice pentru tehnologii și sectoare strategice din perspectiva anilor 2030 și 2050.

 

Planul de acțiune analizează provocările actuale și viitoare și propune acțiuni de reducere a dependenței Europei de țările terțe, diversificând oferta provenită atât din surse primare, cât și din surse secundare și îmbunătățind eficiența și circularitatea utilizării resurselor, promovând, în același timp, aprovizionarea responsabilă la nivel mondial.

 

Acțiunile vor favoriza tranziția noastră către o economie verde și digitală și, în același timp, vor consolida reziliența Europei și autonomia strategică deschisă în ceea ce privește tehnologiile esențiale necesare pentru o astfel de tranziție.

 

Mai multe informații sunt disponibile în comunicatul de presă.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_1542