Ajutoare de stat: Comisia invită la exprimarea de opinii referitoare la normele privind ajutoarele de stat pentru dezvoltarea rețelelor de comunicații în bandă largă

Comisia Europeană a lansat o consultare publică prin care invită statele membre și alte părți interesate să își prezinte opiniile și observațiile cu privire la actualele norme ale UE privind ajutoarele de stat aplicabile sprijinului public pentru dezvoltarea rețelelor de comunicații în bandă largă. Consultarea publică face parte dintr-o evaluare globală de către Comisie a normelor relevante, pentru a stabili dacă acestea sunt încă adecvate scopului lor sau dacă vor trebui actualizate în lumina recentelor evoluții tehnologice și ale pieței. Toate părțile interesate pot participa la consultarea publică până la 5 ianuarie 2021.

 

Detalii in comunicatul de presa

https://ec.europa.eu/romania/news/20200911_consultare_publica_ajutoare_de_stat_ro