Comisia anunță acțiuni menite să asigure o aprovizionare cu materii prime mai sigură și mai durabilă a Europei

Astăzi, 3 septembrie, Comisia prezintă un plan de acțiune privind materiile prime critice lista din 2020 a materiilor prime critice și un studiu prospectiv privind materiile prime critice pentru tehnologii și sectoare strategice din perspectiva anilor 2030 și 2050. Planul de acțiune analizează provocările actuale și viitoare și propune acțiuni de reducere a dependenței Europei de țările terțe, diversificând oferta provenită atât din surse primare, cât și din surse secundare și îmbunătățind eficiența și circularitatea utilizării resurselor, promovând, în același timp, aprovizionarea responsabilă la nivel mondial.

 

Planul de acțiune privind materiile prime critice urmărește:

  • să stabilească lanțuri valorice reziliente pentru ecosistemele industriale ale UE;
  • să reducă dependența de materiile prime critice principale prin utilizarea circulară a resurselor, prin folosirea produselor durabile și prin inovare;
  • să consolideze aprovizionarea internă cu materii prime în UE;
  • să diversifice aprovizionarea de proveniență din țări terțe și să elimine denaturările în ceea ce privește comerțul internațional, respectând totodată pe deplin obligațiile internaționale ale UE.

 

 

 

Detalii în comunicatul de presă.

 

https://ec.europa.eu/romania/news/20200903_aprovizionare_materiale_critice_ro