Ajutoare de stat: Comisia aprobă o garanție românească pentru împrumuturi în valoare de 62 de milioane EUR, menită să despăgubească Blue Air pentru daunele suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19

 

 

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o garanție românească pentru împrumuturi, în valoare maximă de aproximativ 62 de milioane EUR (aproximativ 301 milioane RON), în favoarea companiei aeriene Blue Air. Prin această măsură se urmărește despăgubirea companiei aeriene pentru daunele suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19, precum și acordarea de sprijin urgent sub formă de lichidități în favoarea companiei. Măsura a fost aprobată parțial în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și parțial în temeiul Orientărilor din 2014 ale Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvare și restructurare.

 

Detalii în comunicatul de presă.

 

https://ec.europa.eu/romania/news/20200820_ajutoar_de_stat_blue_air_ro