Conformitatea statelor membre cu dreptul UE în 2019: 38 de noi proceduri de infringement deschise împotriva României

 

Raportul anual  privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE prezintă modul în care Comisia a monitorizat și a asigurat aplicarea dreptului UE în 2019 și performanțele statelor membre în diverse domenii de politică. În acest an, împotriva României au fost deschise 38 de noi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (infringement).

 

 

Informații adiționale și raportul pentru România, în comunicatul de presă.

 

https://ec.europa.eu/romania/news/20200731_raport_monitorizare_aplicare_dreptul_ue_ro