Politica antitrust: Comisia adoptă orientări adresate instanțelor naționale în ceea ce privește modul de tratare a informațiilor confidențiale ce pot fi divulgate

 

Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind protecția informațiilor confidențiale de către instanțele naționale în cadrul procedurilor de asigurare a respectării legislației UE în materie de concurență la nivel privat. Aceasta vine ca urmare a unei consultări publice specifice, lansată de Comisie la 29 iulie 2019, prin care părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile cu privire la proiectul de comunicare. Pe parcursul consultării publice, Comisia a primit contribuții de la diverse părți interesate care au confirmat necesitatea unor orientări suplimentare în ceea ce privește divulgarea elementelor de probă.

 

Detalii în comunicatul de presă.

 

https://ec.europa.eu/romania/news/20200720_orientariinformatii_confidentiale_divulgate_ro