Coronavirus: Comisia crește gradul de pregătire pentru apariția unor noi focare

 

Comisia a prezentat astăzi, 15 iulie, măsuri imediate pe termen scurt pentru a crește gradul de pregătire a UE în materie de sănătate pentru apariția focarelor de COVID-19. Comisia a coordonat încă de la început schimbul de informații și de recomandări cu privire la acțiunile și măsurile sanitare transfrontaliere.

 

Comunicarea stabilește o serie de acțiuni prioritare pentru autoritățile naționale, Comisie și agențiile UE:

  • Creșterea capacității de testare, îmbunătățirea depistării contacților și a supravegherii
  • Asigurarea furnizării regulate aechipamentelor individuale de protecție, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale prin intermediul unor mecanisme precum achizițiile comune de urgență și stocurile strategice ale UE.
  • Menținerea accesului rapid la capacitățile sistemului de sănătate publică de a gestiona creșterea bruscă a numărului de paciențifără a neglija alte domenii ale asistenței medicale, inclusiv prin sprijin financiar pentru transportul personalului medical și al pacienților între statele membre și prin coordonarea desfășurării echipelor și echipamentelor medicale de urgență în țările solicitante prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE.
  • Prevederea unor măsuri nefarmaceuticespecifice și localizate
  • Sprijinirea grupurilor vulnerabile prin schimbul de bune practici în materie de testare, îngrijire și tratament
  • Reducerea sarcinii reprezentate de gripa sezonieră

 

Detalii în comunicatul de presă.

https://ec.europa.eu/romania/news/20200715_pregatire_noi_focare_ro