Angela Merkel prezintă prioritățile Președinției germane în Parlamentul European

Eurodeputații au discutat alături de cancelarul german și de președintele Comisiei cu privire la strategia și obiectivele Președinției germane în următoarele șase luni.

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200706IPR82712/angela-merkel-prezinta-prioritatile-presedintiei-germane-in-parlamentul-european