Tabloul de bord al pieței unice pentru 2020: statele membre trebuie să depună mai multe eforturi pentru a asigura buna funcționare a pieței unice a UE

 

Comisia publică Tabloul de bord al pieței unice pentru 2020, care arată că, în pofida îmbunătățirilor înregistrate în anumite domenii, statele membre trebuie să depună mai multe eforturi pentru a asigura buna funcționare a pieței unice. După cum s-a constatat în timpul crizei cauzate de noul coronavirus, o piață unică care funcționează bine este esențială pentru asigurarea liberei circulații a mărfurilor în întreaga UE și este vitală pentru redresarea rapidă a economiei UE.

 

 

Detalii în comunicatul de presă.

 

https://ec.europa.eu/romania/news/20200703_tablou_bord_piata_unica_ro