Infringement: Comisia îndeamnă insistent România și alte șase state să notifice măsurile luate în vederea transpunerii Directivei privind drepturile acționarilor

 

Comisia a decis să trimită avize motivate unui număr de șapte state membre pe motiv că nu au comunicat parțial (România, Bulgaria, Grecia și Spania) sau integral (Cipru, Portugalia și Slovenia) măsurile luate în vederea transpunerii Directivei privind drepturile acționarilor, astfel cum a fost modificată (Directiva 2017/828/UE).

 

Statele membre aveau obligația de a transpune o parte a acestei directive în legislația lor națională până la 10 iunie 2019 și să comunice Comisiei măsurile luate în domeniul reglementat de dispozițiile relevante din directiva respectivă. Angajamentul pe termen lung al acționarilor față de societățile în care investesc este esențial pentru a asigura buna guvernanță și sustenabilitatea pe termen lung a societăților. În temeiul directivei, investitorii instituționali și administratorii de active trebuie să publice informații cu privire la strategiile lor de investiții și la politicile lor de implicare.

 

 

Detalii în comunicatul de presă.

 

https://ec.europa.eu/romania/news/20200702_infringement_actionari_ro