PE solicită o nouă strategie ambițioasă a UE pentru persoanele cu dizabilități

Deoarece perioada de aplicare a actualei strategii a UE pentru persoanele cu dizabilități se încheie, PE cere Comisiei să adopte o strategie ambițioasă după 2020.

Ce dorește Parlamentul să includă în noua strategie a UE pentru persoanele cu dizabilități

 

Parlamentul European dorește o societate incluzivă, în care drepturile persoanelor cu dizabilități să fie protejate, adaptată la nevoile individuale și în care să nu existe discriminare.

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200604STO80506/pe-solicita-o-noua-strategie-ambitioasa-a-ue-pentru-persoanele-cu-dizabilitati