Eurostat publică un raport pe anul 2020 privind progresele înregistrate de UE în direcția îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă

 

Ieri, 22 iunie, Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene, a publicat raportul intitulat „Dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană — Raport de monitorizare privind progresele înregistrate în direcția îndeplinirii ODD în contextul UE — ediția 2020”, care oferă o prezentare statistică a progreselor înregistrate în direcția îndeplinirii celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) în UE.

 

Detalii în comunicatul de presă.

 

https://ec.europa.eu/romania/news/20200623_raport_eurostat_sdg_ro