Pescuit sustenabil: Comisia face bilanțul politicii comune a UE în domeniul pescuitului și lansează o consultare privind posibilitățile de pescuit pentru 2021

Comisia a publicat comunicarea sa anuală privind evoluția gestionării stocurilor de pește în UE, care se bazează pe date din 2018. Ediția din acest an, „Către un pescuit mai sustenabil în UE: stadiul actual și orientările pentru 2021”, reafirmă angajamentul ferm al Comisiei de a promova pescuitul sustenabil din punct de vedere ecologic și viabil din punct de vedere economic.

Statele membre, consiliile consultative, industria pescuitului, organizațiile neguvernamentale și cetățenii interesați sunt invitați să participe la o consultare publică și să își exprime opiniile cu privire la posibilitățile de pescuit pentru 2021.

Detalii în comunicatul de presă.

https://ec.europa.eu/romania/news/20200618_pescuit_sustenabil_ro