Comisarul Ferreira participă la lansarea online a Raportului comun al Comisiei Europene și al OCDE privind „Orașele mari ale lumii”

Ieri, 16.06.2020, comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a participat la un eveniment online organizat în comun de Comisia Europeană și de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pentru a lansa raportul „Orașele mari ale lumii: o nouă perspectivă asupra urbanizării”, care arată că locuitorii orașelor mari din lumea întreagă sunt mai satisfăcuți de nivelul lor de trai decât populația din orașele mici și zonele semidense sau rurale. Acest lucru se datorează veniturilor mai mari, oportunităților mai mari de angajare, accesului mai bun la servicii, tehnologii moderne și educație.

Mai multe informații în comunicatul de presă.

https://ec.europa.eu/romania/news/20200616_orasele_mari_ale_lumii_ro