Redresarea verde: Comisia lansează o consultare publică cu privire la inițiativa „Valul de renovări” pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic


Comisia a lansat o consultare publică privind măsurile de stimulare a renovării clădirilor din întreaga UE. Clădirile sunt responsabile pentru 40 % din consumul de energie din UE și pentru 36 % din emisiile de gaze cu efect de seră de la nivelul UE. Prin urmare, un parc imobiliar mai eficient din punct de vedere energetic este benefic pentru planetă și poate aduce o contribuție semnificativă la Pactul verde european.

Consultarea se va desfășura până la data de 9 iulie.

Mai multe informații în comunicatul de presă.

https://ec.europa.eu/romania/news/20200612_redresare_verde_ro