Controale la frontiere în Schengen din cauza coronavirusului: ce poate face UE?

Țările UE relaxează controalele la frontieră cauzate de Covid-19. Parlamentul dorește un efort coordonat pentru a restabili funcționarea spațiului Schengen cât mai curând.
Mai multe informații:
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20200506STO78514/covid-19-redeschiderea-frontierelor-schengen-ce-poate-face-ue