Comisia propune o facilitate de împrumut pentru sectorul public pentru a sprijini investițiile verzi în colaborare cu Banca Europeană de Investiții


Comisia Europeană a prezentat în data de 28 mai propunerea privind o facilitate de împrumut pentru sectorul public în cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă. Facilitatea va fi pusă în aplicare în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții și va încuraja investițiile care sprijină tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic realizate de autoritățile din sectorul public în beneficiul regiunilor cu un consum ridicat de cărbune și cu emisii ridicate de dioxid de carbon.

Facilitatea va include 1,5 miliarde EUR sub formă de granturi din bugetul UE și până la 10 miliarde EUR sub formă de împrumuturi din surse proprii ale Băncii Europene de Investiții. Ea va mobiliza investiții de până la 25-30 de miliarde EUR pentru a ajuta teritoriile și regiunile cele mai afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, acordând prioritate celor care au o capacitate mai redusă de a face față costurilor tranziției.
Va fi accesibilă tuturor statelor membre, inițial pe baza unor pachete financiare naționale, prin intermediul unor cereri de propuneri care îndeplinesc următoarele criterii:
• proiectele aduc beneficii teritoriilor identificate într-un plan teritorial pentru o tranziție justă aprobat,
• proiectele primesc un împrumut BEI în cadrul facilității și
• proiectele nu generează suficiente fluxuri de venituri pe piață.
Mai multe informații în comunicatul de presă.
https://ec.europa.eu/romania/ness/20200528_sprijin_bei_ro