Bugetul UE pentru redresare: Comisia propune un nou Program pentru sănătate EU4Health cu un buget de 9,4 miliarde de euro


Comisia a propus un nou program ambițios de sănătate, independent, pentru perioada 2021-2027 – Programul de sănătate EU4Health, cu un buget de 9,4 miliarde de euro. Prin intermediul acestuia va fi posibil ca UE să gestioneze mai bine amenințările transfrontaliere la adresa sănătății, să se asigure că medicamentele sunt disponibile și accesibile și să consolideze sistemele noastre de sănătate

Mai multe informații în comunicatul de presă.

https://ec.europa.eu/romania/news/20200528_eu4health_ro