Planul UE de redresare în urma Covid-19 ar trebui să combată și criza climatică


Mai multe informații:
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200429STO78172/planul-ue-de-redresare-in-urma-covid-19-ar-trebui-sa-combata-si-criza-climatica