Procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor: 5 scrisori de punere în întârziere pentru România în domeniul mobilității și transporturilor


Comisia a trimis 5 scrisori de punere în întârziere României în domeniul mobilității și transporturilor:

1. Transport rutier: Comisia cere unui număr de 10 state membre (inclusiv României) și Regatului Unuit să aplice corect normele privind informațiile în materie de trafic legate de siguranța rutieră. România are la dispoziție patru luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere; în caz contrar, Comisia poate lua în considerare adoptarea unui aviz motivat.

2. Transporturi inteligente: Comisia solicită României, altor 6 state membre și Regatului Unit să aplice corect normele UE privind serviciile de informare în timp real cu privire la trafic. Acestea contribuie la reducerea congestionării traficului, a poluării aerului și a poluării fonice generate de transporturi. Informațiile în timp real sunt, de asemenea, esențiale pentru realizarea de hărți digitale exacte și actualizate, care sunt indispensabile pentru aplicațiile de mobilitate inteligentă.

3. Transporturi inteligente: Comisia îndeamnă insistent România și alte 9 state membre să aplice corect normele UE privind furnizarea la nivelul UE a serviciilor de informare cu privire la călătoriile multimodale. De multe ori, persoanele care călătoresc în Europa nu dispun de informații referitoare la întreaga călătorie, de la punctul de plecare la cel de destinație. Din acest motiv, statele membre au obligația de a institui puncte naționale de acces care să pună la dispoziție informații referitoare la călătoriile multimodale.

4. Transport rutier: Comisia cere României, altor 6 state membre și Regatului Unit să pună în aplicare normele privind serviciile de informare pentru locuri de parcare sigure și securizate. Aceste state membre nu au pus la dispoziție în format digital, prin intermediul punctelor naționale de acces, informații referitoare la locurile de parcare (de exemplu, amplasarea zonelor de parcare și instalațiile și facilitățile disponibile), precum și la spațiile de parcare care furnizează informații dinamice (de exemplu, despre locurile disponibile sau zonele prioritare).

5. Cerul unic european: Comisia îndeamnă insistent România și alte 10 state membre să respecte normele UE privind furnizarea de servicii de legături de date. Serviciile de legături de date sunt comunicații între aeronave și sol care sunt transmise prin legături de date, completând comunicațiile de voce utilizate în mod tradițional în cadrul controlului traficului aerian. Implementarea acestei tehnologii interoperabile în Europa este esențială pentru îmbunătățirea eficienței comunicațiilor între piloți și controlori, sporind astfel capacitatea de control al traficului aerian. Termenul limită pentru ca furnizorii de servicii de trafic aerian să pună la dispoziție și să opereze servicii de legături de date a expirat la 5 februarie 2018.

Mai multe informații în comunicatul de presă.

https://ec.europa.eu/romania/news/20200514_infringement_transporturi_ro