Platforma europeană de consiliere în materie de investiții trimite proiecte în valoare de 34 de miliarde de euro Băncii Europene de Investiții, pentru finanțare

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții publică astăzi, 14 mai, raportul său anual pentru 2019, prezentând o vedere de ansamblu a impactului pe care aceasta l-a avut în UE.

• Din 2015, Platforma de consiliere a primit 2 300 de cereri de sprijin consultativ.
• Majoritatea cererilor au provenit din partea țărilor care beneficiază de fondurile de coeziune.
• Peste 150 de proiecte în valoare de 34 de miliarde de euro au solicitat finanțare din partea BEI, adăugându-se astfel seriei tot mai mari de proiecte cu potențial investițional.
Detalii în comunicatul de presă.

https://ec.europa.eu/romania/news/20200514_platforma_europeana_de_consiliere_ro