Agricultură: Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind politica de promovare a produselor agroalimentare


In data de 8 mai, Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind politica UE de promovare a produselor agricole și alimentare. Consultarea se desfășoară în cadrul unei evaluări globale a politicii actuale și urmărește să înregistreze reacțiile cetățenilor și ale părților interesate cu privire la eficacitatea și relevanța măsurilor actuale, la coerența acestora cu acțiunile UE din alte domenii și cu privire la valoarea adăugată a implementării acestei politici la nivelul UE.

Detalii în comunicatul de presă.

https://ec.europa.eu/romania/news/20200508_promovarea_produselor_alimentare_ro