Coronavirus: Orientări pentru asigurarea unor standarde de protecție deplină a datelor de către aplicațiile care ajută la combaterea pandemiei


In data de 16 aprilie, Comisia Europeană a publicat orientări legate de protecția datelor în contextul dezvoltării de noi aplicații care sprijină lupta împotriva coronavirusului. Dezvoltarea unor astfel de aplicații și adoptarea lor de către cetățeni pot avea un impact semnificativ asupra tratării virusului și pot juca un rol important în strategia de ridicare a măsurilor de izolare, venind astfel în completarea altor măsuri cum ar fi mărirea capacităților de testare.

Cu toate acestea, este important să se asigure că cetățenii UE pot avea încredere deplină în astfel de soluții digitale inovatoare și le pot adopta fără teamă. Pentru a exploata pe deplin potențialul aplicațiilor de depistare este nevoie de cea mai mare participare posibilă a cetățenilor UE.

Principalele condiții prealabile pentru dezvoltarea aplicațiilor legate de coronavirus:

• Rolul autorităților sanitare naționale
• Utilizatorii păstrează controlul deplin asupra datelor lor personale
• Utilizarea limitată a datelor cu caracter personal
• Limite stricte privind stocarea datelor
• Securitatea datelor
• Asigurarea acurateței datelor prelucrate
• Implicarea autorităților naționale pentru protecția datelor

Detalii în comunicatul de presă.

https://ec.europa.eu/romania/news/20200417_orientari_aplicatii_depistare_contacte_ro