Ajutoare de stat: Comisia extinde cadrul temporar pentru ca statele membre să poată să accelereze cercetarea, testarea și fabricarea de produse relevante pentru coronavirus, să protejeze locurile de muncă și să sprijine economia

Ajutoare de stat : Comisia Europeană a adoptat o modificare ce extinde cadrul temporar adoptat la 19 martie 2020, prin oferirea a cinci tipuri suplimentare de măsuri de ajutor:

1. sprijin pentru cercetarea și dezvoltarea (C&D) relevante pentru coronavirus
2. sprijin pentru construirea și modernizarea infrastructurilor de testare
3. sprijin pentru fabricarea de produse care contribuie la combaterea epidemiei de coronavirus
4. sprijin direcționat sub formă de subvenții salariale pentru angajați
5. sprijin specific sub formă de amânare a plății impozitelor și/sau suspendări ale contribuțiilor de asigurări sociale

Cadrul temporar recunoaște faptul că întreaga economie a UE se confruntă cu o perturbare gravă și le permite statelor membre să utilizeze flexibilitatea deplină prevăzută în normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia, limitând totodată consecințele negative asupra condițiilor de concurență echitabile din cadrul pieței unice.

Detalii în comunicatul de presă.
https://ec.europa.eu/romania/news/20200403_extindere_cadru_ajutor_de_stat_ro