Ce măsuri a adoptat Comisia Europeană pentru sprijinirea sectorului agroalimentar


În contextul pandemiei de coronavirus, sectorul agroalimentar al Uniunii Europene își demonstrează reziliența și continuă să le ofere europenilor alimente sigure și de înaltă calitate. Fermierii și producătorii se confruntă însă cu dificultăți și cu o presiune crescândă. Asigurarea securității alimentare și a unui lanț eficace de aprovizionare cu alimente pe întregul continent rămâne una dintre prioritățile Comisiei.

De la începutul crizei, Comisia a adoptat următoarele măsuri pentru sprijinirea sectorului agroalimentar:
– Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de plată în cadrul Politicii agricole commune
– Ajutoare de stat mai mari
– Fluxul continuu al produselor alimentare în întreaga UE

Detalii:
https://ec.europa.eu/romania/news/20200326_coronavirus_sector_agroalimentar_ro