COVID-19: Comisia prezintă orientări practice pentru a asigura fluxul continuu al mărfurilor în întreaga UE prin culoare verzi

Pe 23 martie, Comisia a emis noi orientări practice în legătură cu modul de punere în aplicare a Orientărilor privind gestionarea frontierelor, în scopul de a menține circulația mărfurilor pe tot teritoriul UE pe durata actualei pandemii.

Pentru a se asigura că lanțurile de aprovizionare din întreaga UE continuă să funcționeze, se solicită statelor membre să desemneze neîntârziat toate punctele interne corespunzătoare de trecere a frontierei din cadrul rețelei transeuropene de transport (TEN-T) ca puncte de trecere a frontierei pentru „culoarele verzi”.

Mai multe informații:
https://ec.europa.eu/romania/news/20200324_orientari_culoare_verzi_ro