Comisia Europeană: Proiect de propunere de cadru temporar privind ajutoarele de stat destinate sprijinirii economiei în contextul COVID-19

Comisia Europeană a trimis statelor membre, spre consultare, un proiect de propunere de cadru temporar privind ajutoarele de stat destinate sprijinirii economiei în contextul epidemiei de coronavirus (COVID-19), în temeiul articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE, menit să remedieze o perturbare gravă a economiei UE.

Noul cadru temporar propus va permite acordarea a patru tipuri de ajutoare: subvenții directe și avantaje fiscale selective, ii) garanții de stat pentru împrumuturi contractate de întreprinderi de la bănci, iii) împrumuturi publice subvenționate pentru întreprinderi și iv) garanții pentru bănci care direcționează sprijinul către economia reală.

Detalii, în comunicatul de presă
https://ec.europa.eu/romania/news/20200317_declaratie_vestager_ro?fbclid=IwAR166_8XMAQK7gMFMvcTY_hwqhIvzsilCply1OYqsz7xUDIKbW7EclCs1Hw