Comisia Europeană prezintă o nouă strategie industrială pentru o Europă verde, digitală și competitivă la nivel mondial

Comisia a prezentat o nouă strategie menită să ajute industria europeană să conducă tranziția dublă către neutralitatea climatică și către poziția de lider în domeniul digital. Strategia urmărește să stimuleze competitivitatea Europei și autonomia sa strategică într-o perioadă de mutații geopolitice și de intensificare a concurenței la nivel mondial.

Pachetul privind politica industrial include următoarele inițiative:
– O nouă Strategie industrial
– O nouă Strategie pentru IMM-uri
– O piață unică în avantajul întreprinderilor și consumatorilor

Mai multe informații în comunicatul de presă.
https://ec.europa.eu/romania/news/20200310_strategie_industriala_ro