Politica de coeziune: 250 000 EUR pentru a sprijini ideile și inițiativele inovatoare de promovare a implicării cetățenilor

Comisia va aloca 250 000 EUR, sub formă de finanțare „de bază”, pentru a sprijini ideile și inițiativele inovatoare de promovare a implicării cetățenilor, iar autoritățile care gestionează fondurile UE vor primi expertiză de nivel înalt din partea Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
Acestea reprezintă cele două noi acțiuni-pilot în ceea ce privește derularea proiectelor de coeziune pe teren, scopul fiind de a promova inițiative similare pentru programele politicii de coeziune în cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027.

Detalii în comunicatul de presă:
https://ec.europa.eu/romania/news/20200206_politica_de_coeziune_250000eur_ro?fbclid=IwAR2f1Kk3q8TwN3XBojZI_lWcQ3AKGF0hndp2g-tLJK-7wGavnF120J3R0co