Consumatori mai bine protejați datorită noilor competențe ale autorităților naționale de protecție a consumatorilor și ale Comisiei

Comisia Europeană salută intrarea în vigoare a noului regulament privind măsurile de cooperare în materie de protecție a consumatorilor. Noile norme încep să se aplice în întreaga UE, pe baza actualului mecanism de cooperare. Scopul acestora este de a îmbunătăți modul în care Comisia și autoritățile statelor membre pot colabora pentru a pune capăt practicilor necorespunzătoare împotriva consumatorilor, respectiv de a le permite autorităților să detecteze neregulile și să ia măsuri.

Mai multe informații:
https://ec.europa.eu/romania/news/20200117_consumatori_bine_protejati_ro?fbclid=IwAR1ERLcQQqpoT6PdZmdDpV3KaUiJiGMyeOXDxW0vHWP1GqefuQqGxzYy5Vc