Pactul ecologic european – 50 de acțiuni concrete până în 2050


Centrul EUROPE DIRECT Vâlcea din Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” vă informează: „Comisia Europeană a prezentat ieri Pactul ecologic european – o foaie de parcurs menită să asigure durabilitatea economiei UE, prin transformarea provocărilor legate de climă și de mediu în oportunități… ”

Mai multe informații:
https://ec.europa.eu/romania/news/20191211_pactul_ecologic_european_ro