Către atingerea neutralității climatice


Recomandări ale grupului de experți pentru a ajuta industriile mari consumatoare de energie să contribuie la obiectivul UE pentru 2050

Comisia a publicat recomandările unui grup de experți privind modul de transformare a industriilor mari consumatoare de energie ale UE, astfel încât acestea să contribuie la atingerea, până în 2050, a obiectivelor la nivelul UE privind o economie circulară și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei.

Mai multe informații:
https://ec.europa.eu/romania/news/20191128_neutralitate_climatica_ro