Parlamentul va vota noua Comisie Europeană pe 27 noiembrie


Mai multe informatii:
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191121IPR67101/parlamentul-va-vota-noua-comisie-europeana-pe-27-noiembrie