Pachetul fiscal de toamnă: Recomandare pentru România de a corecta, în 2020, abaterea semnificativă pentru atingerea obiectivului bugetar pe termen mediu


Comisia Europeană a prezentat in data de 20 noiembrie, avizele sale privind măsurile luate în temeiul Pactului de stabilitate și de creștere, privind proiectele de planuri bugetare pentru 2020 ale statelor membre din zona euro și a adoptat al patrulea raport privind supravegherea consolidată vizând Grecia.

Pentru România, Comisia a stabilit că nu a fost luată nicio măsură eficace ca răspuns la Recomandarea Consiliului din iunie 2019. Propune adoptarea de către Consiliu a unei decizii privind lipsa luării unor măsuri eficace și o recomandare revizuită adresată României de a lua măsuri în 2020 pentru a corecta abaterea sa semnificativă de la traiectoria de ajustare în direcția obiectivului bugetar pe termen mediu.

Mai multe detalii:
https://ec.europa.eu/romania/news/20191120_pachetul_fiscal_de_toamna_ro?fbclid=IwAR1bqWxuWoIHA2hE6aJt9qYsDFOEokuinsSJ5gzh2ZXAOY0yP0j88RNeb5A