1 an de GDPR: 73% dintre europeni își cunosc cel puțin unul dintre drepturi

In ziua de 13 iunie, cu ocazia unui bilanț care marchează primul an de aplicare a Regulamentului general al UE privind protecția datelor, Comisia Europeană a publicat rezultatele unui sondaj Eurobarometru special privind protecția datelor. Rezultatele arată că europenii sunt relativ bine informați cu privire la noile norme în materie de protecție a datelor, la drepturile lor și la existența autorităților naționale de protecție a datelor, cărora li se pot adresa atunci când le sunt încălcate drepturile.

73 % dintre respondenți au auzit de cel puțin unul dintre cele șase drepturi garantate de Regulamentul general privind protecția datelor. Dreptul de a accesa propriile date (65 %), dreptul de a corecta datele în cazul constatării unor erori (61 %), dreptul de a se opune prelucrării datelor în scopuri de marketing direct (59 %) și dreptul de a solicita ștergerea propriilor date (57 %) sunt drepturile cel mai bine cunoscute de către cetățeni.

Detalii în comunicatul de presă
https://ec.europa.eu/romania/news/20190613_situatia_regulament_protectia_datelor_an_intrare_vigoare_ro