Comisia Europeană propune trecerea la majoritatea calificată, în unele domenii ale politicii fiscale

Astăzi, Comisia a lansat dezbaterea privind reformarea procesului decizional în anumite domenii ale politicii fiscale a UE, care în prezent necesită unanimitate în rândul statelor membre. Adesea, unanimitatea nu poate fi atinsă cu privire la inițiativele fiscale cruciale și poate duce la întârzieri costisitoare și la politici sub nivelul optim.

Comunicarea (https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/decision-making-eu-tax-policy_en) publicată astăzi propune o foaie de parcurs pentru trecerea progresivă și orientată la votul cu majoritate calificată (VMC) în cadrul procedurii legislative ordinare în anumite domenii ale politicii fiscale comune a UE, precum este deja cazul pentru majoritatea altor domenii de politică ale UE. Această posibilitate este prevăzută de tratatele UE.

 

Mai multe informații în comunicatul de presă

https://ec.europa.eu/romania/news/20191501_politica_fiscala_qmv_ro